28 JUNI 2011,
Azaleadalen Göteborg

Azaleadalen

Hela västra området som idag kallas för Azaleadalen och området runt Ekonomigårdarna, samt Fågelhuset, var från början ett område där man hade förråd, stallar, manskapsbyggnader, växthus, och stora plantskolor. Det största området som användes till odling var det stora området som i dag kallas för Azaleamattan, men det riktiga namnet är Plantskolemattan. På 20-talet så upptog plantskolorna cirka 6 hektar av parkens ytor. Tidigt 60-tal så efterfrågades fler aktivitetsytor då allt inte kunde pågå på fälten framför Björngårdsvillan. 1965 så anlade man de stora öppna gröna ytorna med omgivande träd och buskvegetation. Idag nyttjas området för lek, spel och ett antal mindre evenemang. 2011 kommer Where The Action Is till Azaleadalen.